ANUNŢURI

Pentru informaţii şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică de nivel I şi de nivel II, vă rugăm să accesaţi butonul corespunzător din meniul din dreapta. Mult succes, tuturor!

În atenţia cursanţilor de la programele de formare psihopedagogică: orarul, suporturile de curs, bibliografia, cerinţele privind activităţile de evaluare, precum şi rezultatele la examene sunt încărcate de către fiecare cadru didactic pe Platforma Blackboard

Instructaj pentru accesul la Platforma Blackboard:

  1. Intrați pe site-ul Universității Spiru Harethttps://www.spiruharet.ro/
  2. În zona de stânga jos, în cadrul structurii Acces studenți, găsiți butonul link Acces Blackboard https://ush.blackboard.com/
  3. USERNAME: CNP-ul dumneavoastră , iar PASSWORD este prenumele mamei scris cu toate literele mari (Caps Lock) SUCCES!

În atenţia studenţilor din toţi anii de studii şi de la toate programele de studii universitare de licenţă:

Înscrierea la programul de formare psihopedagogică se face în perioada 01.SEPTEMBRIE-30 OCTOMBRIE. 

Admiterea, respectiv taxa de înscriere la program, se plăteşte o singură dată, indiferent de anul de studiu.

Anul I: taxa de înscriere 130 lei; taxa anuală de formare psihopedagogică: 1000 lei.

Anul II: taxa anuală de formare psihopedagogică: 500 lei.

Anul III: taxa anuală de formare psihopedagogică: 500 lei.

Anul II studenţi neînscrişi din anul I: taxa de înscriere 130 lei, taxa cumulată pentru programul de formare (taxa DPPD pentru programul de formare psihopedagogică din anul I şi înrolare în formaţiile de studiu ale anului I + taxa DPPD anul II).

În anul III: NU SE FAC ÎNSCRIERI la programul de formare psihopedagogică. Acesta mai poate fi urmat în regimul cursurilor postuniversitare, ca absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă.

Înscrierea trebuie finalizată până la sfârşitul lunii octombrie a anului universitar.

După data de 30 octombrie, nu se mai fac înscrieri pentru anul universitar în curs.


ADMITERE

Acte inscriere
Flyer admitere

NIVEL I 2018 – 2019 licenta Fisa inscriere anul I
NIVEL I 2018 – 2019 licenta Fisa inscriere anul II
NIVEL I 2018 – 2019 licenta Fisa inscriere anul III
NIVEL I comasat Acte inscriere
NIVEL II comasat Acte inscriere