ANUNŢURI

Felicitări tuturor candidaților admiși la interviul din data de 1.11.2019:

Candidați admiși la nivelul I 

Candidați admiși la nivelul II 

În vederea înmatriculării la programele de formare psihopedagogică, parcurgeți următorii trei pași:

  1. achitați taxa de şcolarizare (prima rată/integral). Rețineți faptul că, după achitarea taxei, inclusiv prin transfer bancar, înmatricularea la cursurile de formare psihopedagogică se face numai după ce se parcurg următorii doi pași;

2. completați Fișa de înscriere;

3.  semnați și înregistrați Contractul de școlarizare.

În vederea absolvirii programele de formare psihopedagogică, participați la activitățile didactice din planurile de învățământ ale DPPD.

PARTICIPAȚI LA PRIMUL CURS LA Nivelul I: Sâmbătă, 9 noiembrie 2019 ora 9, amfiteatrul A6: cursul de Psihologia educației.

RESPECTIV 

PARTICIPAȚI LA PRIMUL CURS LA Nivelul II: Vineri, 8 noiembrie 2019 ora 14, amfiteatrul A6: cursul de Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților.

Orarul, suporturile de curs, bibliografia, cerinţele privind activităţile de evaluare, data examenelor, precum şi rezultatele la examene vor fi afișate pe Platforma e-learning Blackboard.

Instructaj pentru accesul la Platforma Blackboard:

  1. Intrați pe site-ul Universității Spiru Harethttps://www.spiruharet.ro/
  2. În zona de stânga jos, în cadrul structurii Acces studenți, găsiți butonul link Acces Blackboard https://ush.blackboard.com/
  3. USERNAME: CNP-ul dumneavoastră , iar PASSWORD este prenumele mamei scris cu toate literele mari (Caps Lock) SUCCES!

În atenţia ABSOLVENȚILOR de studii universitare de licență și de masterat:

Organizăm programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică specifice nivelului I și nivelului II în regim POSTUNIVERSITAR.

Aveți în vedere parcurgerea următoarelor trei etape:

  1. ÎNSCRIERE pentru susținerea interviului de admitere. Dosarul se depune personal, se completează și se semnează o Fișă-chestionar pe baza căreia are loc interviul de admitere

Înscrieri la admitere pentru ambele niveluri:  03 februarie – 18 martie 2020, în programul de lucru cu publicul:
https://dppd.spiruharet.ro/contact/

În această etapă se plătește:

  • 130 lei taxa de admitere
  • 500 lei taxă pentru verificarea documentelor de studii absolvite în străinătate

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ ÎN VEDEREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

NIVEL I curs postuniversitar
NIVEL II curs postuniversitar

19 martie 2020 afișarea listei cu candidații înscriși și planificarea prezentării la interviul de admitere în intervalul orar 9-14.

         2. PREZENTAREA la interviul de admitere, conform planificării: Vineri, 20 martie 2020

Luni, 23 martie 2020,  afișarea listei cu candidații admiși la programele de formare psihopedagogică Nivel I și Nivel II

        3. ÎNSCRIEREA candidaților admiși: săptamâna 23-26 martie 2020: candidații admiși se vor prezenta pentru înscrierea la program, achitarea primei rate și semnarea contractului de școlarizare.

În această etapă se plătește:

  • 2000 lei taxa programului de formare pentru nivelul I (integral sau prima rată de 1000 lei)
  • 1800 lei taxa programului de formare pentru nivelul II (integral sau prima rată de 900 lei)

 

În atenţia STUDENȚILOR candidați și a celor înscriși la DPPD:

1-25 octombrie 2019: înscrierea studenților din anul II și din anul III care au absolvit anul I, respectiv anul II al programului de formare psihopedagogică nivel I: Fisa inscriere, toți anii de studiu

REZULTATE LA INTERVIURI DE ADMITERE

Studenți anul I

Studenți anul II

În termen de 10 zile de la afișarea rezultatelor la interviul de admitere, se achită taxa de şcolarizare (prima rată/integral). După achitarea taxei, inclusiv prin transfer bancar, înmatricularea la cursurile de formare psihopedagogică se face numai după ce se completează Fișa de înscriere, se semnează și se înregistreză Contractul de școlarizare și Contractul anual de studii.

15-25 octombrie 2019 înscrierea candidaților admiși la programele de formare psihopedagogică.

28 octombrie 2019 înmatricularea candidaților admiși și înscriși; înmatricularea studenților admiși în anii anteriori și care continuă programul de formare psihopedagogică nivel I.

Adeverințele de absolvire se ridică de la sediul Universității Spiru Haret din Str. Fabricii nr.46G, corp B, Biroul 2.1. Aceastea sunt valabile un an, după care se eliberează Certificatele de absolvire corespunzătoare nivelului de formare. Acestea din urmă se eliberează de la sediul din str. Nicola Iorga nr.34-36, Serviciul Acte de studii:
https://actestudii.spiruharet.ro/contact