ANUNŢURI

În atenția studenților din toți anii și de la toate programele de studii universitare de licență din Universitatea Spiru Haret:

  • 23 septembrie 2019 – 25 octombrie 2019 înscrierea studenților din anul II și din anul III care au absolvit anul I al programului de formare psihopedagogică Nivel I: Fisa inscriere, toți anii de studiu
  • 23 septembrie 2019 – 8 octombrie 2019 înscrierea noilor candidați la programul de formare psihopedagogică. După data de 9 octombrie 2019 NU SE mai fac ÎNSCRIERI pentru noi candidați studenți la programul de formare psihopedagogică Nivel I

IMPORTANT

Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe bază de interviu pentru studenții din anul I și pentru studenții din anul II care nu au fost înscriși din anul I la acest program de formare.

Cuprinsul Dosarului de candidatură
23 SEPTEMBRIE – 8 OCTOMBRIE 2019 înscrierea studenților la programele de formare psihopedagogică, în programul de lucru cu publicul:
https://dppd.spiruharet.ro/contact/ .

  • înscrierea la ADMITERE (noi candidați)

Joi, 9 octombrie 2019 afișarea listei cu candidații înscriși; planificarea prezentării la interviul de admitere

Vineri, 10 octombrie 2019, interviul de admitere pentru studenții din anul I și anul II

Vineri, 10 octombrie 2019 afișarea listei cu candidații admiși la program

În termen de 10 zile de la afișarea rezultatelor la interviul de admitere, se achită taxa de şcolarizare (prima rată/integral). După achitarea taxei, inclusiv prin transfer bancar, înmatricularea la cursurile de formare psihopedagogică se face numai după ce se completează Fișa de înscriere, se semnează și se înregistreză Contractul de școlarizare și Contractul anual de studii.

14-25 octombrie 2019 înscrierea candidaților admiși la programele de formare psihopedagogică.

Înscrierea la programele de formare psihopedagogică se face în fiecare an de studiu. NIVEL I 2019 – 2020 studii universitare de licență Fisa inscriere, toți anii de studiu

28 octombrie 2019 înmatricularea candidaților admiși și înscriși; înmatricularea studenților admiși în anii anteriori și care continuă programul de formare psihopedagogică Nivel I.

 

TAXE:

Anul I: taxa de înscriere 130 lei; taxa anuală de formare psihopedagogică: 1000 lei.

Anul II: taxa anuală de formare psihopedagogică: 500 lei.

Anul III: taxa anuală de formare psihopedagogică: 500 lei.

Anul II studenţi neînscrişi din anul I: taxa de înscriere 130 lei, taxa cumulată pentru programul de formare (taxa DPPD pentru programul de formare psihopedagogică din anul I şi înrolare în formaţiile de studiu ale anului I + taxa DPPD anul II).

În anul III, pentru studenții neînscriși la programul de formare psihopedagogică din anul I sau din anul II, NU SE FAC ÎNSCRIERI. Acest program mai poate fi urmat în regimul cursurilor postuniversitare, ca absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă.

În atenţia absolvenților de studii universitare de licență și de masterat:

Înscrieri la admitere pentru programele de formare psihopedagogică în regim postuniversitar nivel I și nivel II:  14 – 29 octombrie 2019, în programul de lucru cu publicul:
https://dppd.spiruharet.ro/contact/

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ ÎN VEDEREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

NIVEL I curs postuniversitar
NIVEL II curs postuniversitar

30 octombrie 2019 afișarea listei cu candidații înscriși și planificarea prezentării la interviul de admitere

Vineri, 31 octombrie 2019, interviu de admitere

Luni, 4 noiembrie 2019,  afișarea listei cu candidații admiși la programele de formare psihopedagogică Nivel I și Nivel II

Săptamâna 4-7 noiembrie 2019: candidații admiși se vor prezenta pentru înscrierea la program, achitarea primei rate și semnarea contractului de școlarizare.

Nivelul I: Sâmbătă, 8 noiembrie 2019 ora 9, amfiteatrul A6: începerea cursului de Psihologia educației.

Nivelul II: Vineri, 7 noiembrie 2019 ora 14, amfiteatrul A6: începerea cursului de Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților.

 

Adeverințele de absolvire se ridică de la sediul Universității Spiru Haret din Str. Fabricii nr.46G, corp B, Biroul 2.1. Aceastea sunt valabile un an, după care se eliberează Certificatele de absolvire corespunzătoare nivelului de formare. Acestea din urmă se eliberează de la sediul din str. Nicola Iorga nr.34-36, Serviciul Acte de studii:
https://actestudii.spiruharet.ro/contact

Pentru informaţii şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică de nivel I şi de nivel II, sesiunea septembrie 2019, vă rugăm să accesaţi butonul corespunzător din meniul din dreapta: Examenul de absolvire 2019 https://dppd.spiruharet.ro/examenul-de-absolvire-2019/.

Mult succes, tuturor!

În atenţia cursanţilor de la programele de formare psihopedagogică: orarul, suporturile de curs, bibliografia, cerinţele privind activităţile de evaluare, precum şi rezultatele la examene sunt încărcate de către fiecare cadru didactic pe Platforma Blackboard

Instructaj pentru accesul la Platforma Blackboard:

  1. Intrați pe site-ul Universității Spiru Harethttps://www.spiruharet.ro/
  2. În zona de stânga jos, în cadrul structurii Acces studenți, găsiți butonul link Acces Blackboard https://ush.blackboard.com/
  3. USERNAME: CNP-ul dumneavoastră , iar PASSWORD este prenumele mamei scris cu toate literele mari (Caps Lock) SUCCES!