ANUNŢURI

În vederea absolvirii programele de formare psihopedagogică, participați la activitățile didactice din planul de învățământ al DPPD, conform planificării activităților on-line/sincron pe platforma Google Meet sau off-line/asincron pe platforma BlackBoard.

Orarul, suporturile de curs, bibliografia, cerinţele privind activităţile de evaluare, data examenelor, precum şi rezultatele la examene sunt sau vor fi afișate pe Platforma e-learning Blackboard.

După înregistrarea contractului de școlarizare, aveți acces la Platforma Blackboard, după instrucțiunile de mai jos:

  • Intrați pe site-ul Universității Spiru Harethttps://www.spiruharet.ro/
  • În zona de stânga jos, în cadrul structurii Acces studenți, găsiți butonul link Acces Blackboard https://ush.blackboard.com/
  • USERNAME: CNP-ul dumneavoastră , iar PASSWORD este prenumele mamei scris cu toate literele mari (Caps Lock) SUCCES!

În atenţia STUDENȚILOR înscriși la DPPD:

Înscrierea studenților din anul II și din anul III care au absolvit anul I, respectiv anul II al programului de formare psihopedagogică are loc concomitent cu înscrierea în anul corespunzător de studiu de la facultate: Fisa inscriere, toți anii de studiu

Adeverințele de absolvire se ridică de la sediul Universității Spiru Haret din Str. Fabricii nr.46G, corp B, Biroul 2.1. Aceastea sunt valabile un an, după care se eliberează Certificatele de absolvire corespunzătoare nivelului de formare. Acestea din urmă se eliberează de la sediul din str. Nicola Iorga nr.34-36, Serviciul Acte de studii:
https://actestudii.spiruharet.ro/contact