ANUNŢURI

În atenţia cursanților înscriși la nivelul I de formare psihopedagogică:

PARTICIPAȚI LA PRIMUL CURS la disciplina Psihologia educației: Sâmbătă, 29 februarie 2020 ora 9, amfiteatrul A6, corpul A. Orarul, suporturile de curs și alte informații vor apărea pe platforma educațională BlackBoard, pe care vă puteți loga urmând instrucțiunile de mai jos:

 1. Intrați pe site-ul Universității Spiru Harethttps://www.spiruharet.ro/
 2. În zona de stânga jos, în cadrul structurii Acces studenți, găsiți butonul link Acces Blackboard https://ush.blackboard.com/
 3. USERNAME: CNP-ul dumneavoastră, iar PASSWORD este prenumele mamei scris cu toate literele mari (Caps Lock) 

Succes!

În atenţia ABSOLVENȚILOR de studii universitare de licență și de masterat:

Organizăm programe de formare psihopedagogică în regim postuniversitar în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pentru ambele niveluri de formare:

Nivelul I – înscrieri 3-14 februarie 2020, examen final 26 iunie 2020.

Nivelul II – înscrieri 1-16 aprilie 2020, examen final 3 iulie 2020.

NIVELUL I: Aveți în vedere parcurgerea următoarelor  două etape:

 1. ÎNSCRIEREA-  Dosarul se depune personal, se completează și se semnează o Fișă-chestionar care va sta la baza admiterii la programul de formare psihopedagogică Nivel I.

Perioada de înscriere și de admitere:  3-14 februarie 2020, în programul de lucru cu publicul:
https://dppd.spiruharet.ro/contact/

În această etapă se plătește:

 • 130 lei taxa de admitere
 • 500 lei taxă pentru verificarea documentelor de studii absolvite în străinătate

 CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ ÎN VEDEREA ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ Nivel I -v.link: NIVEL I curs postuniversitar

Data afișării candidaților admiși: 17 februarie 2020

REZULTATE ADMITERE NIVEL I CURS POSTUNIVERSITAR
SESIUNE FEBRUARIE 2020

 

 1.       ÎNSCRIEREA candidaților admiși la nivelul I: perioada 17-28 februarie 2020

Candidații admiși se vor prezenta pentru înscrierea la program, achitarea primei rate și semnarea contractului de școlarizare.

În această etapă se plătește:

 • 2000 lei taxa programului de formare pentru nivelul I (integral sau prima rată de 1000 lei)

În vederea înmatriculării la programele de formare psihopedagogică, parcurgeți următorii trei pași:

 1. achitați taxa de şcolarizare (prima rată/integral). Rețineți faptul că, după achitarea taxei, inclusiv prin transfer bancar, înmatricularea la cursurile de formare psihopedagogică se face numai după ce se parcurg următorii doi pași;
 1. completați Fișa de înscriere;
 2. semnați și înregistrați Contractul de școlarizare.

În vederea absolvirii programele de formare psihopedagogică, participați la activitățile didactice din planurile de învățământ ale DPPD.

NIVELUL II> Aveți în vedere parcurgerea următoarelor  două etape:

 1. ÎNSCRIEREA. Dosarul se depune personal, se completează și se semnează o Fișă-chestionar care va sta la baza admiterii la programul de formare psihopedagogică nivel II

Perioada de înscriere și de admitere:  1-16 aprilie 2020, în programul de lucru cu publicul:
https://dppd.spiruharet.ro/contact/

În această etapă se plătește:

 • 130 lei taxa de admitere
 • 500 lei taxă pentru verificarea documentelor de studii absolvite în străinătate

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ ÎN VEDEREA ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ Nivel II -v.link: NIVEL II curs postuniversitar

Data afișării candidaților admiși: 17 aprilie 2020

        2. ÎNSCRIEREA candidaților admiși: perioada 20-23 aprilie 2020

Candidații admiși se vor prezenta pentru înscrierea la program, achitarea primei rate și semnarea contractului de școlarizare.

În această etapă se plătește:

 • 1800 lei taxa programului de formare pentru nivelul II (integral sau prima rată de 900 lei)

În vederea înmatriculării la programele de formare psihopedagogică, parcurgeți următorii trei pași:

 1. achitați taxa de şcolarizare (prima rată/integral). Rețineți faptul că, după achitarea taxei, inclusiv prin transfer bancar, înmatricularea la cursurile de formare psihopedagogică se face numai după ce se parcurg următorii doi pași;

2. completați Fișa de înscriere;

3.  semnați și înregistrați Contractul de școlarizare.

În vederea absolvirii programele de formare psihopedagogică, participați la activitățile didactice din planul de învățământ al DPPD.

PARTICIPAȚI LA PRIMUL CURS LA Nivelul II: Vineri, 24 aprilie 2020 ora 14, amfiteatrul A6: cursul de Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților.

Orarul, suporturile de curs, bibliografia, cerinţele privind activităţile de evaluare, data examenelor, precum şi rezultatele la examene vor fi afișate pe Platforma e-learning Blackboard.

Instructaj pentru accesul la Platforma Blackboard:

 1. Intrați pe site-ul Universității Spiru Harethttps://www.spiruharet.ro/
 2. În zona de stânga jos, în cadrul structurii Acces studenți, găsiți butonul link Acces Blackboard https://ush.blackboard.com/
 3. USERNAME: CNP-ul dumneavoastră , iar PASSWORD este prenumele mamei scris cu toate literele mari (Caps Lock) SUCCES!

În atenţia STUDENȚILOR candidați și a celor înscriși la DPPD:

Înscrierea studenților din anul II și din anul III care au absolvit anul I, respectiv anul II al programului de formare psihopedagogică are loc concomitent cu înscrierea în anul corespunzător de studiu de la facultate: Fisa inscriere, toți anii de studiu

REZULTATE LA INTERVIURI DE ADMITERE, sesiunea de toamnă 2019

Studenți anul I

Studenți anul II

În termen de 10 zile de la afișarea rezultatelor la interviul de admitere, se achită taxa de şcolarizare (prima rată/integral). După achitarea taxei, inclusiv prin transfer bancar, înmatricularea la cursurile de formare psihopedagogică se face numai după ce se completează Fișa de înscriere, se semnează și se înregistreză Contractul de școlarizare și Contractul anual de studii.

Adeverințele de absolvire se ridică de la sediul Universității Spiru Haret din Str. Fabricii nr.46G, corp B, Biroul 2.1. Aceastea sunt valabile un an, după care se eliberează Certificatele de absolvire corespunzătoare nivelului de formare. Acestea din urmă se eliberează de la sediul din str. Nicola Iorga nr.34-36, Serviciul Acte de studii:
https://actestudii.spiruharet.ro/contact