ANUNTURI

În atenţia studenţilor din anul II şi III: Păstrarea calităţii de cursant la modulul psihopedagogic se păstrează numai în condiţiile reînnoirii înscrierii în anul de studiu corespunzător nivelului de formare, înscriere finalizată până la data de 5 octombrie 2018. După această dată, cursanţii pot fi reînscrişi, în limita locurilor disponibile, pe bază de cerere individuală. Termenul limită este 11 ianuarie 2019.
Admitere
Acte inscriere descarca
Flyer admitere descarca
NIVEL I 2018 – 2019 licenta Fisa inscriere anul I descarca
NIVEL I 2018 – 2019 licenta Fisa inscriere anul II descarca
NIVEL I 2018 – 2019 licenta Fisa inscriere anul III descarca
NIVEL I comasat
Acte inscriere descarca
NIVEL II comasat
Acte inscriere descarca