OFERTA DPPD

Prezentare DPPD oferă activităţi de pregătire psihopedagogică şi metodică
• studenţilor din ciclurile I şi II de învăţământ superior, indiferent de domeniul de specialitate sau forma de învăţământ aleasă;
• absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, prin programe comasate în regim de învăţământ postuniversitar;
• personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin programe de perfecţionare periodică.
Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD se finalizează cu obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD, corespunzător nivelului programului de studii psihopedagogice absolvite, respectiv:
• absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu;
• absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 de credite, corespunzător Nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal, dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenţă.
PLANURI DE ÎNVĂŢĂMANT – 1. Nivelul I, monospecializare, 30 credite download
– 2. Nivelul I, dubla specializare, 35 credite download
– 3. Nivelul II, 30 credite download