OFERTA OCUPATIONALA

Oportunităţi ocupaţionale Potrivit prevederilor legale actuale, ocuparea unei poziţii didactice în sistemul actual de învăţământ este condiţionată de obţinerea Certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, respectiv:
– Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităţi didactice corespunzătoare domeniului de licenţă;
– Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul II, acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal constituite din discipline şi activităţi didactice corespunzătoare domeniului de licenţă.
download