Examenul de absolvire 2020

  • Sesiunea iulie 2020: perioada de înscriere la examenul de absolvire:  22 – 30.06.2020,
  • Dosarul pentru înscrierea la examenul de absolvire se trimite electronic astfel:
    • pe email la ushdppd@spiruharet.ro 1.Cerere tip de înscriere sau Fişa de înscriere la examenul de absolvire; 2. copie a chitanţei pentru plata taxei examenului de absolvire.
    • se încarcă în BB Portofoliul didactic: copertă, cuprins şi lucrările menţionate în cuprins.
  • Instructaj pv.susținerea examenului de absolvire – joi, 09.07.2020, ora 18.00, link-ul va fi transmis pe email doar studenților înscriși
  • Examen de absolvire: vineri, 10.07.2020, ora 10, pe link-ul corespunzător repartizării pe comisii

Metodologie privind finalizarea programelor de formare psihopedagogică

Fisa de inscriere la examenul de absolvire, nivel I
Fişa de înscriere la examenul de absolvire, nivel II
Coperta portofoliului didactic
Nivelul I: Cuprinsul portofoliului didactic 
Nivelul II: Cuprinsul portofoliului didactic