Examenul de absolvire 2020

 • Sesiunea septembrie 2020: perioada de înscriere la examenul de absolvire:  14 – 18.09.2020
 • Dosarul pentru înscrierea la examenul de absolvire se depune on-line pe platforma Blackboard, butonul Examen de absolvire 2020, link-ul Portofoliul didactic – Examen de absolvire DPPD / personal la secretariatul D.P.P.D. și conține:
  • Fişa de înscriere la examenul de absolvire;
  • Copie a chitanţei pentru plata taxei examenului de absolvire.
  • Portofoliul didactic
 • Pentru absolvenții promoțiilor anterioare, Dosarul pentru înscrierea la examenul de absolvire se depune on-line pe platforma Blackboard, butonul Examen de absolvire 2020, link-ul Portofoliul didactic – Examen de absolvire DPPD / personal la secretariatul D.P.P.D. și conține:
  • Fişa de înscriere la examenul de absolvire;
  • Copie de pe certificatul de naştere;
  • Copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie de pe buletinul/cartea de identitate;
  • Diploma de licență / adeverința absolvire;
  • Suplimentul la Diploma de licență / situaţia şcolară;
  • Copie a chitanţei pentru plata taxei examenului de absolvire;
  • Portofoliul didactic
 • Examen de absolvire: vineri, 25.09.2020, conform programării în intervalul orar 9 – 11, pe link-ul corespunzător repartizării pe comisii. Acesta va fi transmis după finalizarea înscrierilor la examen, respectiv în dimineața zilei de joi, 24 septembrie 2020.

Metodologie privind finalizarea programelor de formare psihopedagogică

Fisa de inscriere la examenul de absolvire, nivel I
Fişa de înscriere la examenul de absolvire, nivel II
Coperta portofoliului didactic
Nivelul I: Cuprinsul portofoliului didactic 
Nivelul II: Cuprinsul portofoliului didactic