CADRE DIDACTICE

Numele și renumele Titular disciplina
e-mail

Conf. univ. dr.
Cătălina CRISTEA

Pedagogie I, II
Practica pedagogică

catalina.cristea@spiruharet.com

Conf. univ. dr.
Nadia FLOREA

Pedagogie I, II
Didactica specializării
Practica pedagogică

nflorea.dppd@spiruharet.ro

Conf. univ. dr.
Simona
TEODORESCU

Didactica specializării
Practica pedagogică

simona.teodorescu@spiruharet.ro

Lector univ. dr.
Miron DAMIAN

Instruire asistată de calculator
Pedagogie I, II
Didactica specializării

mdamian.dppd@spiruharet.ro

Lector univ. dr.
Dumitru DANCIU

Psihologia educației
Managementul clasei de elevi
Sociologia educației

dumitru.danciu@spiruharet.ro