CERCETARE STIINTIFICA

Strategia de cercetare ştiintifică a DPPD pe termen lung (perioada 2008-2013) este centrată pe problematica profesionalizării carierei didactice în acord cu exigenţele spaţiului educativ naţional si european. Scopul funfamental al cercetării ştiinţifice în cadrul DPPD este oprimizarea si inovarea programelor de formare în cariera didactică în vederea profesionalizării acestei cariere, în acord cu evoluţiile teoretice recente în domeniu şi cu exigenţele calităţii.

  • Strategia de cercetare 2014 – 2020
  • Plan cercetare – 2015, 2016, 2017
  • Rapoarte de evaluare a cercetarii stiintifice – 2017
  • Contracte/ Programe/ Granturi de cercetare stiintifice in derulare
  • Articole ISI
  • Carti, studii,tratate aparute la edituri din tara si din strainatate, recunoscute CNCSIS
  • Articole aparute in reviste cotate CNCSIS
  • Cercuri stiintifice studentesti
  • Sesiunile stiintifice