CERCETARE STIINTIFICA

Strategia de cercetare ştiintifică a DPPD pe termen lung (perioada 2008-2013) este centrată pe problematica profesionalizării carierei didactice în acord cu exigenţele spaţiului educativ naţional si european. Scopul funfamental al cercetării ştiinţifice în cadrul DPPD este oprimizarea si inovarea programelor de formare în cariera didactică în vederea profesionalizării acestei cariere, în acord cu evoluţiile teoretice recente în domeniu şi cu exigenţele calităţii.
Strategia de cercetare 2014 – 2020 download
Plan cercetare 2017
2016
2015
Rapoarte de evaluare a cercetarii stiintifice 2017
Contracte/ Programe/ Granturi de cercetare stiintifice in derulare
Articole ISI
Carti, studii,tratate aparute la edituri din tara si din strainatate, recunoscute CNCSIS
Articole aparute in reviste cotate CNCSIS
Cercuri stiintifice studentesti
Sesiunile stiintifice