CERCETARE STIINTIFICA

Strategia de cercetare ştiintifică a DPPD pe termen lung este centrată pe problematica profesionalizării carierei didactice în acord cu exigenţele spaţiului educativ naţional si european. Scopul fundamental al cercetării ştiinţifice în cadrul DPPD este optimizarea programelor de formare în cariera didactică în vederea perfecționării acestei cariere, în acord cu evoluţiile teoretice recente în domeniu şi cu exigenţele managementului calităţii.