BAZA LEGALA

ACREDITARE D.P.P.D

ORDIN ME nr. 6.234 din 6 septembrie 2023 pentru aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2023-2024, în condițiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (niveluri I și II)

ORDIN ME nr. 5.812 din 13 octombrie 2022 pentru aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2022-2023, în condițiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (niveluri I și II)

ORDIN ME nr. 5.566 din 11 noiembrie 2021 privind aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza  Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor  pentru profesia didactică (niveluri I și II), în anul universitar 2020-2021

ORDIN MEN nr. 5.191 din 18 septembrie 2019 privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza  Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor  pentru profesia didactică, în anul universitar 2019-2020

BAZA LEGALA

Prezentare baza legală

Organizat în conformitate cu prevederile legale, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este o entitate academică şi profesională distinctă, subordonată Senatului Universităţii Spiru Haret.

Potrivit misiunii sale, DPPD dezvoltă următoarele direcţii principale:
• Programul de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică la două niveluri: formarea iniţială (nivelul I) şi formarea aprofundată (nivelul II) pentru profesiunea didactică a studenţilor şi, după caz, a absolvenţilor învăţământului universitar;
• formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic, prin programe de formare/perfecţionare periodică şi de studii universitare de masterat;
• cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare a procesului de învăţământ şi cu perspectivele de evoluţie a învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei pe plan naţional şi european.