BAZA LEGALA

ACREDITARE D.P.P.D

Hotarari ale Consiliului ARACIS IN SEDINTA din data 18.12.2014
cu privire la avizele acordate in urma evaluarii Programelor de studii universitare

BAZA LEGALA

Regulament postuniversitar

Metodologia proprie privind oraganizarea si defasurarea examenului de finalizare a Programului de formare psihopedagogica, in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

Metodologia privind oraganizarea si defasurarea programului de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

Regulament de organizare si functionare a departamentului pentru pregatirea personalului didactic

Prezentare baza legală

Organizat în conformitate cu prevederile legale, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o entitate academică şi profesională distinctă, subordonată Senatului Universităţii Spiru Haret.

Potrivit misiunii sale, DPPD dezvoltă următoarele direcţii principale:
• Programul de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică la două niveluri: formarea iniţială (nivelul I) şi formarea aprofundată (nivelul II) pentru profesiunea didactică a studenţilor şi, după caz, a absolvenţilor învăţământului universitar;
• formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic, prin programe de formare/perfecţionare periodică şi de studii universitare de masterat;
• cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare a procesului de învăţământ şi cu perspectivele de evoluţie a învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei pe plan naţional şi european.

  • Ordinul 3850 din 02.05.2017 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizere a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competentelor pentru profesia didactică
  • Art. 10, Ordinul MECTS nr.3753 din 09.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
  • Ordinul MEC nr.4161 din 12.06.2003 privind aprobarea infiinţării DPPD
  • Ordinul MECT nr.4316 din 03.06.2008, privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice
  • Adresa MECT privind valabilitatea certificării pentru cariera didactică prin DPPD
  • Ordinul 5745 din 13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizere a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competentelor pentru profesia didactică
  • Legea Educatiei Nationale
  •