CONTACT

Universitatea Spiru Haret
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Adresa: Biroul 012, Șoseaua Berceni Nr. 24, Sector 4,
București, (stația de metrou Apărătorii Patriei) România

Email: ushdppd@spiruharet.ro
 
 
Telefon: 021-334-44-19 int.188
 

Adeverința de absolvire se ridică de la sediul D.P.P.D. Aceasta este valabilă un an, după care se eliberează Certificatul de absolvire corespunzător nivelului de formare. Acesta din urmă se eliberează de la Serviciul Acte de studii, str. Nicola Iorga nr. 34-36 v.
https://actestudii.spiruharet.ro/contact

Program de lucru cu publicul:

Luni:         9.00 – 11.00
Marti:       8.00 – 10.00
Miercuri:  14.00 – 16.00
Joi:             8.00 – 10.00

RESPONSABILITĂŢI

Studenţi din toţi anii şi toate programele de studii

Curs postuniversitar Nivel I
Curs postuniversitar Nivel II
Promoţii anterioare

Secretar 1: Denisa POPESCU

Secretar 2: Oană Aneta