TAXE

PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
Anul universitar 2019 – 2020

Taxele se plătesc la casieriile de la sediile Universităţii Spiru Haret sau în contul bancar RO 08RZBR 0000060004669150- Raiffeisen Bank, precizând tipul taxei DPPD, nivelul, rata, etc.

Nr. crt. Denumirea taxei SUMA
1 Taxă de înscriere la admitere DPPD pentru cursuri comasate cu statut de studii postuniversitare 130 lei
2 Taxă pentru verificarea documentelor de studii absolvite în străinătate pentru înscrierea cursuri comasate cu statut de studii postuniversitare – DPPD 500 lei
3 Taxa de studii pentru program de formare nivel I

-pe parcursul studiilor de licenţă (anul I 1000 lei, anul II și anul III: 500 lei /an univ.)

-cursuri postuniversitare (două rate a 1000 lei)

2000 lei
4 Taxa de studii pentru program de formare nivel II

– pe parcursul studiilor de masterat (900 lei/an univ.)

– cursuri postuniversitare (două rate a 900 lei)

1800 lei
5 Taxă restanţă / disciplină 170 lei
6 Taxă pentru diferențe; taxă mărire a notei 120 lei / examen
7 Taxă pentru examenul de absolvire nivel I / nivel II 500 lei
8 Duplicat – certificat DPPD 160 lei
9 Duplicat – foaie matricolă 90 lei
10 Duplicat – adeverinţă finalizare studii 90 lei
11 Eliberare, la cerere, a tuturor fişelor de disciplină (în limba română), însoţite de adeverinţă de autenficare (set) 700 lei
12 Eliberare, la cerere, a unei fişe de disciplină (în limba română) 40 lei
13 Taxă pentru  reînmatricularea studenţilor USH exmatriculaţi în anii precedenţi şi care au primit aprobare pentru reînmatriculare 250 lei
14 Taxă eliberare adeverinţă, la cerere, pentru autenticitate acte de studii 130 lei
15 Taxă eliberare acte de studii în regim de urgenţă (10 zile lucrătoare de la momentul depunerii cererii) 500 lei
16 Taxă pentru eliberare, la cerere, situaţie şcolară descriptivă (discipline, note, nr.ore, ECTS) 250 lei