TAXE

PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
Anul universitar 2023 – 2024

 

Taxele se plătesc la casieriile de la sediile Universităţii Spiru Haret sau în contul bancar RO 08RZBR 0000060004669150- Raiffeisen Bank, precizând tipul taxei DPPD, nivelul, rata, etc.

 

Nr. crt. Denumirea taxei SUMA
1 Taxă de înscriere la admitere DPPD  250 lei
2 Taxă pentru verificarea documentelor de studii absolvite în străinătate pentru înscrierea cursuri comasate cu statut de studii postuniversitare – DPPD 700 lei
3

Taxa de studii pentru program de formare nivel I (inițial)

– pe parcursul studiilor universitare de licenţă (anul I 2000 lei, anul II 1000 lei, anul III: 500 lei )

– cursuri postuniversitare (rata 1 – 2500 lei, rata a 2 a -1000 lei)

3500 lei

 

4

Taxa de studii pentru program de formare nivel II (aprofundare)

– pe parcursul studiilor universitare de master (anul I 2200 lei, anul II 1000 lei )

– cursuri postuniversitare (rata 1 – 2200 lei, rata a 2 a -1000 lei)

3200 lei

5 Taxă restanţă / mărire notă disciplină 300 lei
6 Taxă pentru examenul de absolvire nivel I / nivel II 1000 lei
7 Duplicat – certificat DPPD 280 lei
8 Duplicat – foaie matricolă 180 lei
9 Duplicat – adeverinţă finalizare studii 180 lei
10 Eliberare, la cerere, a tuturor fişelor de disciplină (în limba română), însoţite de adeverinţă de autenficare (set) 900 lei
11 Eliberare, la cerere, a unei fişe de disciplină (în limba română) 120 lei
12 Taxă eliberare adeverinţă, la cerere, pentru autenticitate acte de studii 200 lei
13  Taxă eliberare acte de studii în regim de urgenţă (10 zile lucrătoare de la momentul depunerii cererii) 600 lei
14 Taxă pentru eliberare, la cerere, situaţie şcolară descriptivă (discipline, note, nr.ore, ECTS) 350 lei