TAXE

PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
Anul universitar 2022 – 2023

 

Taxele se plătesc la casieriile de la sediile Universităţii Spiru Haret sau în contul bancar RO 08RZBR 0000060004669150- Raiffeisen Bank, precizând tipul taxei DPPD, nivelul, rata, etc.

 

Nr. crt. Denumirea taxei SUMA
1 Taxă de înscriere la admitere DPPD  150 lei
2 Taxă pentru verificarea documentelor de studii absolvite în străinătate pentru înscrierea cursuri comasate cu statut de studii postuniversitare – DPPD 500 lei
3 Taxa de studii pentru program de formare nivel I

 

– pe parcursul studiilor de licenţă (anul I 1000 lei, anul II 500 lei, anul III: 500 lei )

– cursuri postuniversitare (două rate a 1000 lei)

2000 lei

4

Taxa de studii pentru program de formare nivel II

– cursuri postuniversitare (două rate a 900 lei)

1800 lei

5 Taxă restanţă / mărire notă disciplină 200 lei
6 Taxă pentru examenul de absolvire nivel I / nivel II 750 lei
7 Duplicat – certificat DPPD 180 lei
8 Duplicat – foaie matricolă 90 lei
9 Duplicat – adeverinţă finalizare studii 90 lei
10 Eliberare, la cerere, a tuturor fişelor de disciplină (în limba română), însoţite de adeverinţă de autenficare (set) 700 lei
11 Eliberare, la cerere, a unei fişe de disciplină (în limba română) 50 lei
12 Taxă eliberare adeverinţă, la cerere, pentru autenticitate acte de studii 130 lei
13  Taxă eliberare acte de studii în regim de urgenţă (10 zile lucrătoare de la momentul depunerii cererii) 500 lei
14 Taxă pentru eliberare, la cerere, situaţie şcolară descriptivă (discipline, note, nr.ore, ECTS) 250 lei