TAXE

PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
Anul universitar 2018 – 2019*

Nr.  crt.     DENUMIREA TAXEI

SUMA

1. Taxă de înscriere la admitere DPPD pentru cursuri comasate cu statut de studii postuniversitare   100 lei
2. Taxă pentru verificarea documentelor de studii absolvite în străinătate pentru înscrierea cursuri comasate cu statut de studii postuniversitare – DPPD   500 lei
3. Taxa de studii pentru program de formare nivel I
– pe parcursul studiilor de licenţă (500 lei /an univ.)
– cursuri postuniversitare
1500 lei
4. Taxa de studii nivel II
– pe parcursul studiilor de masterat (650/an univ.)
– cursuri postuniversitare
1300 lei
5. Taxă restanţă / disciplină   150 lei
6. Taxă pentru examenul de mărire a notei  100 lei /
examen
7. Taxă pentru examenul de absolvire nivel I / nivel II   300 lei
8. Duplicat – certificat DPPD   145 lei
9. Duplicat – foaie matricolă    75 lei
10. Duplicat – adeverinţă finalizare studii    75 lei
11. Eliberare, la cerere, a tuturor fişelor de disciplină (în limba română), însoţite de adeverinţă de autenficare (set)   500 lei
12. Eliberare, la cerere, a unei fişe de disciplină (în limba  română)    25 lei
13. Taxă pentru  reînmatricularea studenţilor USH
exmatriculaţi în anii precedenţi şi care au primit aprobare pentru reînmatriculare
  200 lei
14. Taxă eliberare adeverinţă, la cerere, pentru autenticitate  acte de studii   110 lei
15. Taxă eliberare acte de studii în regim de urgenţă (10 zile lucrătoare de la momentul depunerii cererii)   450 lei
16. Taxă pentru eliberare, la cerere, situaţie şcolară descriptivă (discipline, note, nr.ore, ECTS)   200 lei

*Se aplică începând cu 14.01.2019